Vilkår og betingelser

Disse vilkårene («Vilkår», «Vilkår og Betingelser») for bruk av http: //www.fazile.no nettsted («Tjenesten») som eies av ZPOT AS («oss», «vi» eller «vår»).
Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker tjenesten.
Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle brukere og andre som har tilgang til eller bruker Tjenesten. Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, vil du ikke få tilgang til tjenesten. Tilgang til Tjenesten gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Tjenesten, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Tjenesten på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig

Opprettelse av konto
Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og gjeldende til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på Vilkårene, noe som kan medføre en umiddelbar avslutning av kontoen din på vår Tjeneste.
Du er ansvarlig for å sikre ditt passord for tilgang til Tjenesten.
Du samtykker i å ikke oppgi passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på brudd på sikkerhet eller uautorisert bruk av din konto.

Avslutning av brukerkonto
Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn og uten begrensning hvis du bryter vilkårene.
Ved oppsigelse vil din rett til å bruke Tjenesten umiddelbart opphøre. Hvis du vil avslutte kontoen din så gjøres dette enkelt ved å slutte å bruke Tjenesten.
Lenker/linker til andre nettsteder (3.part)
Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjepartswebsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av ZPOT AS.
ZPOT AS har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernregler eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du anerkjenner og samtykker videre at ZPOT AS ikke direkte eller indirekte skal være ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsider eller tjenester.
Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og personvernreglene til tredjepartswebsteder eller tjenester du besøker.

Ansvarsbegrensning

ZPOT AS, eller dets direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, vil under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffbare skader, tap av fortjeneste, tap av data, goodwill eller andre immaterielle tap som skyldes

  • (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende tilgang til Tjenesten;
  • (ii) skader påført av tredjepart mot Tjenesten; 
  • (iii) innhold hentet fra Tjenesten; og 
  • (iv) uautorisert tilgang og bruk eller endring av innhold, uansett om du har blitt informert om muligheten for at slik skade kan inntreffe og som har gått utover Tjenestens hensikt.

Ansvarsfraskrivelse
Din bruk av Tjenesten er på egen risiko. Nettsiden tilbys ”som den er”. Vi gir ingen garantier av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Tjenesten eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri for feil og virus.

Tjenesten leveres uten garantier av noe slag.
ZPOT AS og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og dets lisensgivere vil ikke kunne garantere at ;

  • a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikkert eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted;
  • b) eventuelle feil eller feil vil bli korrigert
  • c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller
  • d) resultatene av din bruk av tjenesten vil oppfylle alle dine krav.
    Vi vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Tjenesten er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at vi ikke kan garantere at Tjenesten er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

Gjeldende lov
Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med norsk lov, uten hensyn til dens lovbestemmelser. Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Brukervilkårene eller ved bruk av Nettsiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

Endringer 
Vi forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Tjenesten, retningslinjer og disse Brukervilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Tjenesten. Du bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkår. Vil vi forsøke å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, bestemmes etter eget skjønn. Ved å fortsette tilgang til eller bruke vår Tjeneste etter at disse endringene har blitt effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss: Lars@fazile.net