fleksibelt og veldig brukervennlig

Fazile er utviklet av spesialister på eiendomsforvaltning, økonomi og digital transformasjon. Vi utvikler svært brukervennlige, digitale verktøy for forvalter og gårdeier, som bidrar til verdiskaping, vekst og gode kundeopplevelser.

intelligente funksjoner

Kontraktshåndtering

Fazile håndterer alle leiekontrakter, enten du foretrekker å bruke egne kontrakter eller kontraktsbiblioteket i Fazile. Kontraktene i Fazile er alltid oppdaterte og i tråd med standardene til Norsk Eiendom.  Fazile regulerer leie og sender automatisk ut reguleringsbrev til leietagerne. Fazile holder også orden på opsjoner, garantier og depositum.

Fakturering og oppfølging

Fazile automatiserer faktureringsprosessen for hver enkelt leiekontrakt. Fakturagrunnlag kan via Faziles intergasjonsplattform enkelt overføres til regnskapssystemet og faktureres derifra. Uansett hvilken løsning som velges gir Fazile brukeren god oversikt over reskontroen.  

Håndtering av omsetningsleie

Leietakere med omsetningsbasert leie kan enkelt registrere sin egen omsetning i Fazile, eller det kan automatiseres med integrasjoner med leietakerens kassasystemer. Utleier og senterleder vil ha full oversikt over den enkelte butikk eller eiendom. Omsetningsleie og markedsføringsbidrag avregnes med noen få enkle tastetrykk.

Leiefritak

Myndighetene har blitt strengere med hensyn til korrekt mva. – og regnskapsmessig håndtering av perioder med leiefritak. Fazile sørger automatisk for korrekt håndtering av dette.

Justeringsmodul

Få full oversikt over dine justeringsforpliktelser med Fazile. Ved å registrere dine prosjekter kan ulike scenarier simuleres for å se hvilke økonomiske konsekvenser eventuelle endringer og nye innflyttinger vil medføre for din virksomhet.

Digital Signatur

Med Fazile får virksomheten effektiv dokumentflyt med digitale signaturer.  Sikkerheten er godt ivaretatt med verifisering via BankID.

MVA-erklæring

Fazile gjør det lett å håndtere den årlige MVA-erklæringen til dine leietakere. Med få tastetrykk sendes erklæringen til alle leietakere. Du har god oversikt over hvem som har svart, hvem som må følges opp og får enkelt tilgang til avviksrapporter.

Avregning av felleskostnader

Med full integrasjon med virksomhetens ERP-system sørger Fazile for løpende avregning av felleskostnader for alle eiendommer og alle leietakere med varsling ved eventuelle avvik.

Garanti

Vi tilbyr garanti løsninger gjennom samarbeid med Evidentgaranti som sikrer flere muligheter for gode garantiløsninger.

Leietakerportal

Dine kunder har tilgang til viktig informasjon gjennom sin leietakerportal. Der vil de finne fakturaoversikt, kontrakter, innrapportering av omsetning og MVA status.